Mer om oss

Fasad expert jp AB

ROT-avdrag

Alla privatpersoner kan använda sig av ROT-avdraget. som är en skattefinansierad reform, som ger rätt till ett visst kostnadsavdrag på arbetskostnaden för arbete som exempelvis gäller badrumsrenoveringar och annat byggrelaterat. I skrivande stund kan man dra av 30 procent av arbetskostnaden och man har möjlighet att få ett avdrag på maximalt 50 000 kronor per person och år. Hur mycket man har möjlighet att dra av beror på ens taxerade förvärvsinkomst. Om du vill ha mera information kring det här med ROT-avdrag, så kan du höra av dig till oss på Fasad expert jp AB.